Slitfast material

Inom den tunga industrin är utrustningen utsatt för hårda påfrestningar, och slitage är oundvikligt. Alternativen är antingen att skydda de utsatta delarna från slitage eller att göra det lätt och kostnadseffektivt att byta ut dem. För att skydda mot slitage kan olika typer av beläggningar användas, såsom hårdmetall, keramik, hartser och gummibeläggningar. För utbytbara delar är tillgänglighet och kostnadseffektivitet viktigt. Från Lux får du slitageskydd och reservdelar som passar olika användningsområden och behov. Se mer detaljerad information om olika alternativ nedan och fråga våra experter om ytterligare information vid behov.