Lux-hammer

Den pneumatiska LUX Hammer -rengöringshammaren är utvecklad för att avlägsna ackumuleringar från väggarna i värmepannor, konvektionsbuntar, luftförvärmare, ekonomisers, silon med häng samt svåra luftkanaler och rör, såsom goose-necks och stighormer. Hammaren minskar behovet av att rengöra ytor med traditionella aggressiva metoder. Lux:s patenterade monteringsmetod möjliggör effektiva rengöringsslag utan onödig mekanisk belastning på de strukturer som rengörs. Flera hammare kan enligt behov installeras för att uppnå bästa rengöringsresultat. Hammaren kan installeras för att slå från vilken riktning som helst och slagkraften kan justeras stegfritt för att passa specifika mål. Hammarens konstruktion innehåller inga elektroniska komponenter som går sönder över tid, vilket gör manicken extremt driftsäker – vi vet detta eftersom vi använder den även i våra egna produktionsprocesser. 

LUX Hammer X-Series pneumatiska hammarens huvudkomponenter: 

  • LUX pneumatisk hammare
  • Svetsbart slagrör 
  • Styrskåp (flera styrningsalternativ: Timer, DCS, lokal logik)

Installationen är enkel och snabb: 

  • Det av Lux levererade slagröret svetsas fast i stödstrukturer såsom en H-balk
  • Stödstrukturen fästs på den struktur som ska rengöras, såsom på värmepannans eller silons vägg
  • Tryckluft kopplas från styrskåpet till hammaren/hamrarna med slangar
  • Elektricitet (24 VDC eller 230 VAC) ansluts till styrskåpet
  • Slagfrekvensen bestäms med en timer, via lokal logik eller genom att koppla hamrarna till fabriksautomationen

Vi bjuder även på reservdelar och användarstöd för drift och installation av hammaren! Kontakta våra experter för förslag på olika användningsområden och för att få råd med optimal installering. 

 

Tekniska specifikationer   
Vikt  ca 60 kg 
Drifttryck  4-6 bar 
Maximal temperatur  160 °C 
Luftvolym  1,5 l 
Drftmedium  Luft (torr) 
Slagenergi  Max 110 Joule (justerbar) 
Slagintervall  Min ~20 s 
Volym vid slag  Max 85 dB (beroende på placering)