Hyresutrustning till sandlabbet

Lux har ett ständigt växande utbud av laboratorieutrustning för uthyrning som vi kan leverera till gjuteriet, alternativt kan gjuteriet komma till oss för att göra testerna i våra utrymmen, eller så utför vi testerna antingen på gjuteriet eller i våra egna lokaler. Om gjuteriet vill utföra testerna själv bjuder vi på tydliga användaranvisningar och utbildar vid behov operatörerna i deras arbete.