Filter

Användningen av gjutfilter i gjuterier varierar mycket, därför har vi också flera lösningar och modeller tillgängliga.

Inom keramiska filter levererar vi produkter från det polska företaget Ferro-Term. Deras kvalitet har visat sig vara bra och konsekvent, de började trots allt ursprungligen tillverka dessa filter för de behov de hade på det egna gjuteriet och gör det än idag.

För större gjutgods finns det ett par olika lösningar: ASK:s filterhus och Seeifs Whirl Gate kanaltegel.