Matare

Vårt sortiment omfattar ett brett utbud av högexoterma matare samt mer traditionella isolerande produkter. Alla våra matare tillverkas inom EU:s gränser och grundversionerna har vi alltid på lager. Vi samarbetar med ASK och italienska Faprosid. För riktigt stora naturliga matare finns dessutom olika telferkedjor och isolerande tegel.