Sandhantering

Lux bjuder på allt du behöver för sandhantering, såsom urslagsrostar, sandkrossar, siktning och pneumatiska sändare. Ju tidigare du involverar oss i utvecklingsarbetet, desto bättre kan vi hjälpa dig. Våra tjänster omfattar även detaljerad planering och installation, vid behov till och med nyckelfärdiga lösningar.

Notera även vår patenterade pneumatiska ”Lux Hammer” hammare. Med hammaren kan du motarbeta häng i retursandssilon för råsand.