Blackning

Från Lux hittar du såväl sprit- och vattenbaserade blacker, som blackpulver för formar och gjutkokiller. Vi levererar även olika tekniska tillbehör såsom blackningssprutor, blandare och mätinstrument för bestämning av viskositet och filmtjocklek.