Bentonit

Vi är den största importören av bentonit i Finland med en årlig import på över 15 000 ton. Vi har levererat mycket bentonit även i Sverige och Danmark och Norge lyckas likväl utan problem!

Vänd dig till Paulus Heikkilä då du behöver bentonit eller ifall du vill diskutera bentonitens användningsmöjligheter inom olika tillämpningar.