Apparater till handformning

Här kan vi verkligen säga ’det bästa för de bästa’ och lägga till ”med kärlek” efter det. Vi utgår alltid från gjuteriets behov och definierar därefter de bäst lämpade apparaterna med beaktning på bindemedelssystem, sander, formningsmetoder, operatorns ergonomi, produktionskrav, utrymme och blandarens användningsgrad.

Vi erbjuder lösningar från tyska FAT, som kan karakteriseras som gjuterimaskinernas Mercedes-Benz

Vi levererar även reservdelar till utrustning från engelska Foundry Machinery and Spares (FMS)