Industrimineraler

I Lux portfölj finns en hel del mineraler och vi kan ofta leverera stora mängder både flexibelt och med kort varsel.