Gjutskänkar

Gjutskänk

Calderys representerar Acertarc i Norden. Ifall du förutsätter en gjutskänk med en tysk möjligast noggrann självbromsande planetväxellåda av Sensenbrenner-typ, hjälper vi gärna till. Skänkstorlekar från 500 kg till 100 t.