Ytkvalitet

Vid blästring strävar man till att uppnå en viss nivå av renhet och grovhet hos materialet. Vi erbjuder i samarbete med Winoa ytterst noggranna mätinstrument, till exempel för mätning av ytkvalitén hos stålplåtar (ytjämnhet, profil, renhet Sa2.5) och SCRATA-ytkvalitetsreferenser. Dessa går också att hyra.