Blästringsoptimering

Vi hjälper våra kunder med helhetsutveckling av deras blästringsprocess, antingen som en del av vår blästringsservice eller som separat konsultering.

Typiska helheter som vi erbjuder är:

  • Förbättring av blästringskvaliteten: renhetsgrad, ytjämnhet och profil, minskning av dammighet
  • Förbättring av effektivitet vid blästring: förkorta ledtider, minska antalet dubbelblästringar
  • Störningsfri produktion: från reaktivt till proaktivt underhåll, underhållsplanering
  • Ekonomi: minskning av blästermedel och/eller blästerslitage, energibesparing
  • Expertis: Utbildning av operatörer och stöd till det lokala underhållet
  • Utrustningsutveckling: Modernisering av blästermaskiner och investering i utrustning

Samarbetet inleds alltid med en djupgående processbedömning, och utifrån slutsatserna kommer vi tillsammans överens om ytterligare åtgärder.