Slitdelar

Länk

Ibland är det inte möjligt eller ekonomiskt fördelaktigt att skydda de delar som utsätts för slitage. Ett bättre alternativ är i sådana fall att enkelt och kostnadseffektivt byta ut de slitna delarna. Detta kan vara aktuellt exempelvis för kedjetransportörers länkar, ugnsrister eller hammarkvarnars hammare. Vi levererar tillförlitligt och kostnadseffektivt delar enligt dina behov, vid behov från lager i Sverige. Fråga våra experter för mer information om alternativen.

Du hittar slitdelar för smältugnens tapphålshantering här:

https://lux-nordic.se/produkter/metallforadling-och-ovrig-industri/smalteriet-metallforadling-och-ovrig-industri/tapphal/oppning-av-tapphal/