Retursandssilon för råsand

Lux Hammer i fältförhållanden

Nästan alla råsandgjuterier kämpar med att sand hänger i retursandsfickorna. Sanden som har hänger i silon och på dess väggar minskar silon effektiva volym och förkortar sandens viloperiod. Viloperioden är viktigt för att sanden ska hinna återhämta sig mellan cyklerna. Förkortade viloperioder påverkar sandens egenskaper bland annat genom att öka fuktbehovet och minskar bentonitens termiska egenskaper.

Många gjuterier har testat olika typer av utrustning för att motarbeta häng i silo – vibratorer, luftkanoner, traditionella pneumatiska hammare o.s.v., men vi hade inte hört talas om någon lösning som verkligen fungerat tidigare. Därför provinstallerade vi Lux Hammer i en retursandssilo för råsand och det dröjde inte länge förrän gjuteriet beställde hammare även till den andra silon. Då man förut behövde rengöra silorna varannan till var tredje vecka, var det nu tillräckligt att rengöra dem med några månaders intervall. Efter den framgången har våra hammare installerats i silor även hos andra gjuterier och resultatet har alltid varit lika positivt!

Hammaren styrs med Lux enkla timer så att hammaren börjar arbeta så snart bandet under silon börjar gå och slutar slå när bandet stannar. Om styrskåpet kan installeras nära hammaren kan slagintervallet vara så hög som 6-7 sekunder.

Eftersom många gjuterier har testat ett flertal olika lösningar utan att hitta en fungerande enhet, är många skeptiska till nya förslag. Eftersom vi dock litar på att Lux Hammer fungerar, är vi beredda att leverera hammare till retursandssilor för råsand med money-back garanti!