Pappersmassa

Lux Hammer X-Series i en ekonomiser

Inom pappersmassaindustrin bildas ofta tråkiga avlaringar i rökgasförvärmarens inre strukturer, vilka måste avlägsnas för att säkerställa effektiv drift. LUX Hammer X-Series kan installeras på rökgasförvärmarens vägg, där hammarens pneumatiska slag avlägsnar avlagringarna, förhindrar blockeringar och möjliggör effektiv drift av rökgasförvärmaren. Driften av hamrarna är helt automatiserad, antingen schemalagd eller integrerad till fabriksautomationen, helt enligt era behov.

Flera hammare kan installeras beroende på rökgasförvärmarens form och storlek. Våra experter hjälper till med att definiera antalet hammare och lämpliga monteringspunkter. Montering av LUX Hammer pneumatiska hammare är enkel, och endast en tryckluftsledning behöver dras till hammaren. Dessutom finns olika installationspaket i vårt sortiment som möjliggör en snygg placering av hammaren även utanför värmeisoleringarna. Se bilden nedan för ett exempel från en av våra kunders anläggningar!

LUX Hammer X-Series minskar behovet av underhållsstopp vilket förbättrar anläggningens verkningsgrad. Kontakta våra experter och eliminera åtminstone ett orosmoment när det gäller rökgasförvärmarens drift!