Metallurgiska industrin

Inom metallurgisk industri genereras olika typer av gaser och olika material kan följa med gaserna, vilket ofta resulterar i avlagringar i hormerna. Med tiden kan hormerna till och med bli igentäppta, vilket kräver att processen stoppas för rengöring. LUX Hammer X-Series installeras på problemområdet på hormens vägg, där den kontinuerligt avlägsnar avlagringar innan problem uppstår. På så sätt minskas behovet för avbrott i produktionen och anläggningens prestanda kan förbättras genom en stabilare process.

Våra experter hjälper till att definiera optimala monteringspunkter och antalet hammare som behövs för varje individuellt fall. Hammaren kan även installeras för att rengöra strukturer som är försedda med vattenmantelkylning och de kan slå från vilken riktning som helst! Det enda som krävs för hammaren är en tryckluftslinje, och den är enkel att installera och ta loss enligt behov. Därför kan hammaren installeras även i mobila applikationer och dess plats kan ändras vid behov. Fråga våra experter för mer information och låt oss planera en konfiguration som passar just er process!