Vattenrening

Luxbond bentonit till infrabygge

Bentonit används för vattenrening både inom pappersindustrin och vid rening av avloppsvatten. Bentonit binder fasta partiklar och, beroende på processen, lyfter dem antingen till ytan eller sänker dem till botten där de kan avlägsnas.

Leverans: I storsäckar eller silobil, testmängder i plasthinkar