Infrabygge

Luxbond bentonit till infrabygge

Vi levererar malen bentonit för markbyggnadsprojekt med flera tiotals års erfarenhet. Bentoniterna är tillgängliga både i storsäck och i silobil. Vid behov kan vi överföra vårt eget bulkningssystem till närmaste containerhamn, vilket ger flexibilitet och kostnadsbesparingar för bulkleveranser av bentonit till kunden.

Typiska användningsområden inkluderar deponier, avloppsbrunnar, gipslakbassänger, processlakbassänger, grundvattenområden, marktätning och vattenrening inom pappersindustrin och övriga industrier.

Ifall efterfrågan på bentonit överraskande ökar mitt i ett projekt är det mycket möjligt att vi har mer material tillgängligt för snabba leveranser, eftersom vi importerar bentonit året runt för andra industriändamål.

Leverans: I storsäckar eller silobil, testmängder i plasthinkar.