Utbildning – Lux Academy

Vi håller ständigt utbildningar för gjuterier i olika ämnen. Även om en del av utbildningsmaterialet är generiskt ser vi alltid till att utbildningen anpassas till gjuteriets lokala förutsättningar, processer och utrustning, så att lärdomarna går att förankra i det dagliga arbetet. Typiska teman har varit formsand och bindande av sanden, sandhantering, MDI, gjutfelsanalys, bästa smältpraxis och optimering av stålblästring. Varje utbildningspaket har sitt ursprung i att en av våra kunder har bett oss om mer detaljerad information om ett ämne, och vi har vidtagit åtgärder för att skapa ett utbildningspaket som vi sedan har filat vidare på i enlighet med den feedback vi har fått. Tveka alltså inte att kontakta oss, om den tidigare nämnda listan inte innehåller exakt dina kompetensbehov, så skapar vi ett paket för just dig!