Hjälp med att utveckla ditt gjuteri

Vi har konsulterat flera gjuterier i utveckling av deras produktionsprocesser. Typiskt har uppdragen gått ut på att vi har utvärderat gjuteriets befintliga processer, presenterat utvecklingsförslag och på basen av detta hållit utbildningar för gjuteriets personal – allt från ledning till operatörer.

Exempel på områden inkluderar utveckling av smälteriet, underhåll av induktionsugnar, omfattande utveckling av sandsystemet, olika slags sandutbildningar, utveckling av formningslinjer, samt ett antal projekt som omfattas av NDA, som vi tyvärr inte kan berätta om. Med åren har vi även fått uppdrag att spåra orsaker till gjutfel och utfört metallurgisk rådgivning.

Varje uppdrag planeras noggrant och gås igenom med gjuteriets representanter innan arbetet påbörjas. Våra slutprodukter består vanligtvis av en skriftlig rapport och ett utbildningspaket, samt en utbildning som varat i längd från ett par timmar till en hel dag.