Skopor för gjute och slaggning

Slaggskopa

I vårt produktsortiment finns slagg- och gjutskopor i olika storlekar och för olika temperaturer.

Gjutskopornas diametrar går från 80 mm till 160 mm, medan slaggskopornas diametrar går från 160 till 200 mm. Drifttemperaturerna går från 1 000 °C till 1 400 °C