Dosering av tråd

Progelta trådmatning

När du använder ASK:s utmärkta behandlingstrådar vill du naturligtvis att tråddoseringen ska vara korrekt. Progelta har välbeprövade lösningar för detta.