Dosering av behandlingsmedel

Progelta P8-22, Visinoc och pyrometer

Italienska Progelta har mycket snärtiga grunkor för strålympning, samt för att säkerställa att ympen verkligen når smältan och inte hamnar på formen eller annars bara fel. Dessutom har Progelta en pyrometrisk sensor som mäter temperaturen på den smälta som går in i formen, vilket säkerställer att du inte oavsiktligt gjuter av för kall smälta. All data sparas i en databas och kan hämtas senare för kvalitetssäkringsändamål.