Lean phase

FAT A-100 och AA-100 pneumatisk sändare

Som regel bör gjuterisand sändas med en dense phase sändare (FAT:s S-serie) för att undvika sandslitage och dammbildning. När man talar om ett mycket fint material, t.ex. damm, fungerar inte längre dense phase -principen, utan sändaren måste vara av genomblåsande typ. I sådana applikationer, såsom pneumatisk sändning av filterdamm eller separerade finpartiklar av stålsand, använder vi FAT:s A-seriesändare.

http://www.f-a-t.de/en/