Termisk sandåtervinning

Om mekanisk sandåtervinning inte räcker till har vi även termiska sandåtervinningsanläggningar för både Alphaset och furan, samt för olika kärnbindemedel. Vi har gjort en hel del utvecklingsarbete kring detta på finska sidan. Vi ser inte termisk sandåtervinning som en separat helhet, utan som en del av gjuteriets helhetsmässiga materialkretslopp. Vi strävar även alltid att optimera tillvaratagandet av värme från processen.

http://www.f-a-t.de/en/