Mekanisk sandåtervinning

FAT urslagsost

Denna kategori inkluderar urslagsroster och sandkrossar. Vi samarbetar med tyska FAT och för specialprojekt där deras kapacitet inte räcker till, har vi ett par ytterligare ess i ärmen.

Vi har särskilda separationsenheter för kromitsand, med vilka man kan avsevärt minska kromitsandskonsumtionen samtidigt som formsandskvaliteten förbättras.

http://www.f-a-t.de/en/