Kaskadsiktar

Återvunnen sand innehåller ofta damm som behöver avlägsnas. En fluidbedkylare gör detta på egen hand, men vertikalkylare kräver en kaskadsikt efter sig för att avlägsna dammet. Motsvarande kan kaskadsikter användas för att avlägsna damm från nysand t.ex. i fall där en olycklig pneumatisk sändarlinje förorsakar damm i sanden.