Morek service och kalibrering

Lux utför underhåll och kalibrering av all Morek-utrustning, dessutom ger vi teknisk support till laboratorieoperatörer och hjälper till att utbilda dem på finska, svenska, engelska och tyska. Vid anskaffning av ny utrustning kan vi också uppdatera laboratoriets arbetsinstruktioner till Morek-världen.