Packtalsmätare

Morek Multiserw elektronisk packtalsmätare

S1-provkroppar har traditionellt tillverkats med en rammer, som också har använts för att definiera packtalet. När det gäller rammern har vi på Lux tillsammans med Morek tagit ett steg i riktning mot den elektriska världen, och våra rammar fungerar, oberoende av operatör, med hjälp av en elektrisk motor.

Om du vill ha en packtalsmätare som är bättre än en traditionell rammer, bjuder vi på Moreks elektroniska hydrauliska press, med vilken du kan bestämma packtal, men som också kan tillverka S1-provkroppar. Presstryck max 5 MPa (standardtryck 1,0 MPa och mätningen utförs med en decimals noggrannhet).