Laboratorieugnar

Morek har även ugnar för torkning av prover.