Laboratoriekärnskjutare

Morek Multiserw laboratoriekärnskjutmaskin

Med Moreks laboratoriekärnskjutmaskin kan du skjuta böjhållfasthetsstavar, S1-provkroppar och hundkex med coldbox, C02-härdad eller oorganisk sand, samt med hotbox och nya värmehärdande oorganiska bindemedel.

Sanden tas antingen från gjuteriets produktionsblandare eller blandas med en separat laboratorieblandare och hälls i en tratt, från vilken enheten skjuter in sanden i formen. Aminförgasning sker utan uppvärmning genom en praktisk luftflödesbaserad förångningsskål.