Gasgenomtränglighetsmätare

Morek Multiserw elektronisk gasgenomtränglighetsmätapparat

Glöm läckage och andra irritationsmoment från uråldriga gasgenomtränglighetsmätare. Moreks elektroniska mätinstrument är nästintill genialt i sin enkelhet. Den levereras med kontrollkoppar så att du enkelt kan verifiera att mätaren mäter korrekt. Mätaren stöder flera olika standarder och för de vanligaste är mätnoggrannheten 0,1 enheter.

Som tilläggsutrustning kan du välja en snärtig grunka som gör att du kan mäta gasgenomträngligheten hos hartsbunden sand såsom coldbox, CO2, Alphaset eller furan – något vi aldrig har sett förut.

Och ifall du är intresserad av gasgenomtränglighet hos olika sorts sander finns det också tillbehör för att mäta gasgenomträngligheten hos lös sand – något som vi inte heller har stött på någon annanstans.

Själva gasgenomtränglighetsmätaren, liksom tilläggsutrustningen för att mäta genomtränglighet hos hartshärdade S1-provkroppar, finns i Lux-uthyrningspool.