Eirich RV01 labblandare

Eirich RV01 laboratorieblandare

Med denna har det piskats och ristats. Vår Eirich laboratorieblandare har använts i många branscher, både i FoU och forskningsprojekt. Med en vikt på 260 kg rör sig den motordrivna klimpen lätt på sin egen europall, som den också är lättast att använda på. Bindemedlen tillsätts genom öppningar på toppen av blandaren, och blandaren blandar sanden mycket jämnt varje gång, vilket återspeglas i det faktum att standardavvikelsen för sandhållfasthetsmätningarna är mycket liten.

Blandaren kan även användas för att granulera fint material och förutom standardvispel finns även stift- och mikrogranuleringsverktyg för granulering.