Sandtestservice

Eirich RV01 laboratorieblandare

I ett gjuteri är det ofta svårt att utanför produktionen ta reda på hur till exempel ett alternativt bindemedel eller en ny sand påverkar sandens hållfasthet. Tester måste vanligtvis utföras i produktionen och om testet inte går som förväntat kan detta ställa till markanta problem. Av denna anledning är det att föredra att först göra test i laboratorieskala, och när de förväntade effekterna av förändringen är kända fatta beslutet att göra – eller inte göra – produktionstester. Motsvarande har många gjuterier funderat på om det går att minska mängden i sanden. Men vad skulle detta innebära i praktiken? Återigen, något som kan leda till oönskade komplikationer om man testar direkt i produktionen. Här bjuder vi på ett enastående koncept som möjliggör testande utanför produktionen!

Vi använder vår Eirich RV01 laboratorieblandare för testerna. Det är ett riktigt kraftpaket som möjliggör exakt dosering och jämn blandning av sand och bindemedel. Vi formar böjhållfasthetsprovstavarna för hand med standardmässiga former. Tack vare den flexibla blandningsproceduren kan vi enkelt testa olika sander- och sandkombinationer, samt olika bindemedel och bindemedelsmängder. Sand från laboratorieblandaren kan också skjutas med en kärnskjutningsmaskin – vi har kärnlådor i stål som lämpar sig för detta. För att mäta hållfastheten använder vi vår egen elektroniska Morek Multiserw universalhållfasthetsmätare. Därtill siktar vi alltid sanden och utför vissa andra mätningar för att förstå dess egenskaper bättre.

Sandtester kan utföras enligt följande:

1. Lux utför testerna på uppdrag av gjuteriet

Alternativ 1: Vi kommer till ditt gjuteri med blandare och mätinstrument och utför de överenskomna testerna utan att involvera er personal

Alternativ 2: Gjuteriet levererar sanden och bindemedlen som ska testas till oss, och vi utför testerna hos oss

2. Vi gör testerna tillsammans

I det här fallet kommer vi till gjuteriet med blandare och mätinstrument, och de överenskomna testerna utförs gemensamt så att gjuteriets personal hjälper till med genomförandet, vilket ger deltagarna praktisk erfarenhet av hur bindemedlen och sanden fungerar ihop.

3. Genomförande av tester med gjuteriets egen personal.

Om gjuteriet vill genomföra en längre testperiod kan vi hyra ut laboratorieblandaren och mätutrustningen till er för testerna. En representant från Lux kommer för att ge användarutbildning när testerna börjar och deltar gärna även i planeringen av testerna.