Handformning

ASK Optima KL exotermisk matare

En bra tumregel: Genom att investera lite mer i matarna, kan du spara mycket i hela produktionsprocessen, särskilt i efterbehandlingen! Speciellt med stål betalar varje krona man investerar i moderna exoterma Mini-Riser -matare som ASK Optima KL och ASK KMV sig mångfalt tillbaka i putsning och smältning.

Lux har varit pionjär när det gäller att introducera exoterma ASK Optima KL-matare som egentligen utvecklats till råsandslinjer, för handformning (läs mer om exoterma matare för maskinformning under råsandsformning). ASK:s Optima KL på skarpare och mindre brytytor än traditionella matare upp till moduler på 4,2. Matarnas stödtappar kan även monteras på smala kanter där traditionella matare skulle kräva en rejäl tass till stöd för mataren – och den här tassen måste sedan bearbetas bort i putseriet. För stål använder vi ASK Optima KL:s kusin ASK KMV-CC, som arbetar enligt samma princip som ASK Optima KL men dess exoterma massa innehåller isolerande mikrokulor, vilket gör att mataren hålls ännu bättre öppen.

För stål har ASK en verklig strategisk matare i form av KMV-serien, vars moduler sträcker sig över arton (18!). Hemligheten med KMV är den mycket tjocka matarväggen tillsammans med en unik receptur som innehåller isolerande mikrokulor, vilket gör att det uppstår en bred uppvärmd zon runt smältan. Detta gör att mataren behåller värmen länge och mataren förblir öppen. KMV-seriens matare har en effekt på cirka 70 %, vilket gör det möjligt att designa matare med mycket mindre kapacitet än med traditionella matare. KMV-matare kan utrustas med en brytarkärna för att minska matarens hals, vilket ytterligare underlättar rengöringsarbetet. Mindre och medelstora KMV-matare finns tillgängliga i såväl som lågfluoridversion som fluoridfria, medan de större för närvarande är av lågfluoridreceptur.

Naturligtvis har vi också mer traditionella exoterma och isolerande matare från den italienska tillverkaren Faprosid. Utbudet är så stort och varierande som ditt gjuteri behöver!

Faprosid har även exotermiska matare för aluminium!

Leverans: Beroende på mataren antingen pallvis, i kartonger, kartonglådor eller styckevis.