Filterhus

ASK Exactfill 150-60 filterhus och filter för 60 mm kanaltegel, kapacitet 1-3 t smälta

ASK erbjuder ett tvådelat filterhus med ett unikt cylindriskt keramiskt filter inuti. Filterhuset är excentriskt, vilket gör att smältan får en roterande rörelse, vilket i sig förbättrar filtrets funktion. Fördelen med ett cylindriskt filter är dess strukturella robusthet och stora filtreringsyta, vilket gör att filtret klarar mycket större smältvolymer än vanliga plana filter. Ett kompakt kompakt paket, som vid behov även kan placeras under gjutgodset i formen.