Råsandsbindemedel

Vi har sålt Antrapur bentonit-koltillsatsblandningar i Sverige och Finland sedan medlet av 1990-talet och sedermera även i Norge. Numera är Antrapuren och dess gröna version Envibond under Calderys namn, men det är fortfarande Lux som sköter försäljning och tekniskt stöd för dessa produkter i hela Norden och de Baltiska länderna, frånsett Danmark med en avsevärd marknadsandel.

Gjuterier som använder Antrapur har i allt större utsträckning gått över till att använda en så kallad enkomponentsprodukt, där endast en Antrapur-produkt, som innehåller bentonit och kol, tillsätts i sandblandaren. I det här fallet räcker det med att ha en bindemedelsilo och en dosering till sandblandaren. Kontroll av råsanden blir mycket enklare när det är endast en produkt man behöver justera. Det enastående med Antrapur att vi kan skräddarsy varje kunds produkt i enlighet med gjuteriets behov – det bästa för de bästa som vi säger!

Vi vill vara med och minska våra kunders koldioxidavtryck. Ett utmärkt verktyg här är Antrapurens vidareutvecklade Envibond-version, där en del av kolet har ersatts med oorganiska komponenter. Välbekanta egenskaper och ett betydligt lägre utsläpp, låter bra eller hur? Traditionell formsand är svart som natten, Antrapur-sand är känd för att vara betydligt gråare, och bilden nedan visar mycket bra hur den lägre kolhalten i Envibond kan ses i formsanden, som är betydligt ljusare grå än Antrapur-sand.

Vi levererar även ren bentonit som lämpar sig för gjuteribruk. Dessa speciella bentoniter består av aktiverad bentonit med hög montmorillonithalt och jämn kvalitet.

Vi bjuder våra kunder på tekniskt stöd i utvecklandet av hela sandanlägget och våra representanter är en välbekant syn i produktion, där vi hjälper till att lösa utmaningar som påverkar sandens kvalitet, så att våra kunder får vad de förtjänar: Den bästa möjliga formsanden. Som stöd i vårt arbete har vi ett omfattande utbildningsmaterial och ett mobilt sandlaboratorium som kan hämtas till gjuteriet.