Kärnbindemedel

ASK är världsledande inom tillverkning av kärnbindemedel och uppfinnare av coldbox-metoden. Eftersom vi vill erbjuda det bästa för de bästa har vi fokuserat på den senaste generationens Ecocure Blue coldbox-bindemedel. Dessa är betydligt mer reaktiva och hållbara än traditionella bindemedel, vilket möjliggör att samma hållfasthet uppnås med mindre mängd bindemedel. Samtidigt minskar behovet av amin avsevärt. Detta uppskattas av både operatörer och miljö, för att inte glömma kvalitetsbiten där man drar nytta av mindre gasbildningen. Det är också värt att notera att hartsen (del 1) i Ecocure Blue-seriens bindemedel inte är klassificerad som hälsofarlig – det verkar fortfarande vara det enda dylika hartset på marknaden!

I vårt sortiment finns också flera aminalternativ beroende på vad gjuteriet söker: Snabb reaktivitet, låg lukttröskel eller något gammalt och tryggt.

ASK har även ett brett utbud av oorganiska och CO2-härdande kärnbindemedel för att ytterligare minska miljöpåverkan av kärntillverkningen.