Furanbindemedel

ASK:s Askuran och Magnaset furanbindemedel har finjusterats efter såväl metall som formens storlek så att egenskaperna alltid är optimala. Lux har naturligtvis eliminerat alternativ som innehåller högre halter av svavel, så att alla hartser har låg svavelhalt.

Förutom vanliga furanhartser erbjuder ASK en skild serie för 3D-utskrifter. Nyckeln till dessa är låg viskositet, vilket garanterar utmärkt resultat i utskriften.

Leveranser: I tunna, IBC och tankbil