Formlinjer

I decennier har Lux deltagit aktivt i utvecklingsarbetet av formningslinjer för bull- och flaskformning som baserar sig på rullbane-element. Layouten för dessa formlinjer kan designas modulärt för att ta hänsyn till befintliga utrymmesförhållanden och utrustning. Mindre formlinjer har en kapacitet på cirka 15 formar per timme, medan större linjer hanterar 3-4 formar per timme. Vi baserar våra formlinjer på koncept från FAT och anpassar dem enligt gjuteriets behov. Sådana här skräddarsydda produktionslinjer används dagligen i flera finska gjuterier, vissa redan i över 30 års tid!

Förutom kompletta formlinjer erbjuder vi olika lösningar för att vända formhalvor, blackningsstationer, vibrationsbord och andra produktivitetsförbättrande lösningar. Vi har också utfört grundläggande gjuteriplanering till ett flertal gjuterier i Finland och i andra länder för att optimera processflöden.

http://www.f-a-t.de/en/